Shërbime IT
Aplikimi i teknikave mbështetur në eksperiencën tonë përshtasin informacionin me biznesin tuaj
Mirëmbajtje
Mirëmbajtje paisjesh për të shmangur prishjen ose mosfunksionimin e tyre
Konsulencë
Të përqendruar në këshillimin e organizatave se si të përdorin sa më mirë teknologjinë e informacionit (IT) në arritjen e objektivave të biznesit

Shërbimet Tona

Ne ofrojmë shërbimet më te mira

Dizanj Perfekt

Ne besojmë se projektuesit janë mendimtarë po aq sa janë prodhues.

Dizenjim Rrjeti

Me përvojë nga një kohe e gjatë në treg me aplikime në lloje të ndryshme të bizneseve si dyqane me pakicë, hotele, zyra në konfigurim dhe dizenjim të rrjetit.

Zhvillime në Web

Mbulojmë hartimin e web-it, zhvillimin e përmbajtjes , hostimin dhe konfigurimin e sigurisë së rrjetit.

Punët Tona

Projektet e Fundit

Website Development
Zhvillim Website

www.sportzona.al

IOT based on Linux
IOT bazuar ne Linux

Aplikime me Raspberry PI

Cabling and Networking
Kabllim dhe Rrjet

Dyqan Online

IT Consulting
Konsulencë IT

Planifikimi, hartimi dhe instalimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit